Kalite Politikası

kalite Politikası

Hizmet verdiği sektörde lider kuruluşlardan biri olan; ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve müşteri beklentilerini sürekli gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi ilke edinen Berkin Mühendislik;

 • Faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatı takip etmeyi, gerekli resmi izinleri almayı ve bunlara uymayı,
 • Kurulan Entegre Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve çalışanların sisteme katılım sağlaması için gerekli eğitimleri sağlamayı ve altyapıyı hazırlamayı,
 • Süreçlerin tüm aşamalarında risk yönetimi yapmayı, iç ve dış riskleri fırsata çevirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Proje yaşam döngüsü boyunca konfigürasyon yönetimini yapmayı,
 • Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,
 • Ürün ve hizmetlerinde her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,
 • Sürekli gelişim için tüm paydaşlardan geri besleme yapabilecek bir sistem kurmayı ve izlemeyi,
 • Yenilikçi ve rekabetçi olmak için Entegre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi,
 • Tarafsızlığı temel ilke kabul etmeyi,
 • Çalışan motivasyonunu ön planda tutarak, teknik, teknolojik ve kişisel gelişim eğitimleri ile kariyer planlarını desteklemeyi ve performans takibi yapmayı,
 • Çalışma ortamını konforlu, etkin ve son teknoloji araç ve gereçler ile donatarak tüm faaliyet alanlarına katkı sağlamayı

taahhüt eder.