Hakkımızda

Hakkımızda

bERKİN MÜHENDİSLİK HAKKINDA
Berkin Mühendislik, 2014 yılında, Ankara’da kurulmuştur.
Öncelikle otomasyon ve sistem mühendisliği konularında hizmet vermek üzere kurulan Berkin Mühendislik, daha sonra yazılım konularında çalışmalara başlamış ve entegrasyon yazılımlarını bünyesinde geliştirmeye başlamıştır.

YAPILMAYANI VE YAPILAMAYANI YAPMAK

İlk olarak, 2015 yılında, Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yürütülen Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında, silah-elektronik sistemler entegrasyonu sorumluluğunu üstlenmiştir.
 
2017 yılında genel merkez İstanbul’a taşınmıştır.
Bilahare yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarında;  Seyir-Elektronik Sistemleri Ana Entegratörü olarak görev almıştır.
Bu projedeki çalışmaları ile birlikte 2018 yılında limitet şirketten anonim şirkete dönüşmüş ve Ar-Ge ve üretim altyapısı kurma kararı ile özgün ürünler geliştirmeye başlamıştır.
 
Geliştirilen özgün ürünlerin Ar-Ge sürecinde, Veri Dağıtım Sitemleri ile Arayüz Birimlerine yönelik geliştirilen yeni teknolojiler için birçok patent başvurusu yapmış ve özellikle Veri Dağıtım Sistemi’nde, %82,11 yerlilik oranı başarısına ulaşmıştır.
 
Özgün ürünlerde yakalan bu başarı ile yurt dışı askeri projeler için de ihracat ve entegrasyon sözleşmeleri imzalamıştır.
 
2019 yılında Ankara irtibat ofisi faaliyete geçmiştir.
 
2020 yılında kendi tesislerine geçerek Ar-Ge faaliyetlerine “Yapılmayanı ve yapılamayanı yapmak” parolasıyla devam eden Berkin Savunma Mühendislik; su altından uzaya kadar uzanan geniş bir yelpazede ürünler için Ar-Ge ve tasarım çalışmaları yapabilecek kabiliyetlere erişmiştir.
tARİHÇE

2014

Berkin Mühendislik’in kuruluşu

2015

Lojistik Destek Gemisi ile ilgili sözleşmenin imzalanması

2017

Merkezin İstanbul’a taşınması

Acil Müdahale Dalış Eğitim Botu ile ilgili sözleşmenin imzalanması

2018

Berkin Mühendislik’in anonim şirket olarak yeniden yapılanması ve üretimi, kendi bünyesinde yapmaya başlaması

2019

Berkin Mühendislik’in, sistemlerinin Katar Harp Okulu Gemilerinde kullanılması ile ilk ihracatını gerçekleştirmesi

2020

Berkin Mühendislik’in yeni tesislerine taşınması

ÜYELİKLER
MİSYON
Savunma sanayisinde ve diğer faaliyet alanlarında, mükemmeliyetçi yaklaşımla katma değeri yüksek projeler gerçekleştirmek ve savunma sanayisi için kalifiye insan kaynağı yetiştirmektir.
VİZYON
Savunma, güvenlik ve bilişim alanlarında; yapılmayanı ve yapılamayanı başarmak üzere ileri teknolojiye dayalı özgün çözümler ve ürünler geliştiren, öncü bir firma olmaktır.
DEĞERLER